สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3
News
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดนครราชสีมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลแขวงนครราชสีมาผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดสุรินทร์ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลแขวงสุรินทร์ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image