สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3
News
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคี” ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม หัวข้อ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จขององค์กร รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการประชุมหารือกับนักจิตวิทยาในภาค 3 และเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรม “ครอบครัวอบอุ่น ได้ลูกหลานคืน” อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image