สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3
News
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีตั้งเสาเอกเพื่อก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดชัยภูมิพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2562 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัด อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ให้การต้อนรับ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาและคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสีคิ้ว สาขาปากช่อง สถานที่ก่อสร้างสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image