สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3
News
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธียกฉัตรพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ วัดทักษิณ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ได้จัดการประชุมประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้อำนวยการในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Google Meet) สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมกับศาลจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

image
image
image
image
image
image