Accessibility Tools

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3
News
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน พร้อมค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ร่วมพิธีเปิดการสัมมนา โครงการวิชาการสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ ๒๑ ครบรอบปีที่ ๙๐ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการศาลจังหวัดนางรอง

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image