สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ศาลในภาค ๓

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ (จังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง) สามารถเข้าชมได้ผ่านลิงค์ของศาลแต่ละศาล ดังนี้

๑. ศาลแขวงนครราชสีมา

๒. ศาลแขวงสุรินทร์

๓. ศาลแขวงอุบลราชธานี

๔. ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

๕. ศาลจังหวัดชัยภูมิ

๖. ศาลจังหวัดเดชอุดม

๗. ศาลจังหวัดนครราชสีมา

๘. ศาลจังหวัดนางรอง

๙. ศาลจังหวัดบัวใหญ่

๑๐. ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

๑๑. ศาลจังหวัดพิมาย

๑๒. ศาลจังหวัดภูเขียว

๑๓. ศาลจังหวัดยโสธร

๑๔. ศาลจังหวัดรัตนบุรี

๑๕. ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

๑๖. ศาลจังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง)

๑๗. ศาลจังหวัดสีคิ้ว

๑๘. ศาลจังหวัดสุรินทร์

๑๙. ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ

๒๐. ศาลจังหวัดอุบลราชธานี

๒๑. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

๒๒. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

๒๓. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

๒๔. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร

๒๕. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

๒๖. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์

๒๗. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

๒๘. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

๒๙. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3