Accessibility Tools

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา

22 ถนนราชนิกูล ตำบลในเมือง

อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0-4425-2111

โทรสาร  0-4425-3838

 อีเมล์

jor3@coj.go.th

 

 Social