สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ในสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม ถึง 28 ตุลาคม 2559


image เอกสารแนบ