สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื่้นหรือแบบแขวน กรณีทดแทน จำนวน 17 เครื่อง พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ