สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย (2หลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ