Accessibility Tools

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
พิธีบำเพ็ญกุศล (สวดพระอภิธรรมศพ) นายสุทัศน์ ติรเศรษฐเสมา บิดาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิimage

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๘:๓๐ นาฬิกา สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ โดยนายเดชาธร เทวเดช นายภูรีทัศน์ สุขสมถิ่น นายสุรชัย สื่อยรรยงศิริ นายวิฑูรย์ ชุนชาติประเสริฐ และนายสมชาย จันทร์รองศรี รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศล (สวดพระอภิธรรมศพ) นายสุทัศน์ ติรเศรษฐเสมา บิดาของนางสาวกันยา ติรเศรษฐเสมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลา ๒ วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ