สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายศุภมิตร บุญประสงค์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ และต่อมาในเวลา 13.30 น. ได้ให้การต้อนรับ นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ที่มีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานศาลยุติธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดชัยภูมิ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ