สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดนางรอง

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดนางรองผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ โดยมีนางสุรางค์รัตน์ โอฬารสกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายกฤษดา ศรีกัลยา เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลยุติธรรมประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมการตรวจราชการด้วย ทั้งนี้นายยุทธเสน ทองเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลจังหวัดนางรอง เข้ารับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ