สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ให้การต้อนรับ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาและคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสีคิ้ว สาขาปากช่อง สถานที่ก่อสร้างสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
image

            เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และศาลจังหวัดสีคิ้ว ร่วมให้การต้อนรับ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา และคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดสีคิ้ว สาขาปากช่อง สถานที่ก่อสร้างสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสีคิ้ว สาขาปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ