สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลขอประชาสัมพันธ์แบบผลงานทางวิชาการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ

image เอกสารแนบ