สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง กรณีทดแทน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
image

image เอกสารแนบ