สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง กรณีทดแทน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ