สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ร่างประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ