สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จำนวน 1 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ