สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ประกาศ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ จำนวน ๑ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ