สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 36 หน่วย จำนวน 2 หลัง สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ขนาด 36 หน่วย จำนวน 2 หลัง สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ