สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

(ร่าง) ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จำนวน 1หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จำนวน 1หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปราฏตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ