สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา งานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ 1 หน่วย และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ