สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เรื่อง ยกเลิกรายการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 3 รายการ

     ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เรื่อง ยกเลิกรายการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 3 รายการ (ลำดับที่ 15-17 รายการหม้อแปลงไฟฟ้า เสาไฟฟ้า ลูกถ้วย ท่อ สายไฟฟ้า และโคมไฟ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ