สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

 ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน ๑ หน่วย และอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๔ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน ๑ หน่วย และอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๔ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ