สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และปรับปรุงรั้วบ้านพักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


image เอกสารแนบ