สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น. นายศุภมิตร บุญประสงค์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นำคณะผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงนครราชสีมา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ