สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3

           เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภมิตร บุญประสงค์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมกับรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ผู้พิพากษาอาวุโสฯ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมนำคณะผู้บริหารฯ ร่วมสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) และศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิประจำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน

             ทั้งนี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 3 และคณะผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมาและคณะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมาและคณะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิมายและคณะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่และคณะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสีคิ้วและคณะ คณะผู้พิพากษาสมทบประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา และผู้อำนวยการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาและคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนายศุภมิตร บุญประสงค์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องทำงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ชั้น 4 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ