สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทาน ธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 มอบหมายให้ นายเรวัต กลีบตะขบ ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมระดับชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 โดยมีนายสัญญา สุขเสถียร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และมีข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลจังหวัดนครราชสีมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ