สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลแขวงนครราชสีมาผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ

        เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลแขวงนครราชสีมาผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ โดยมีนางสุรางค์รัตน์ โอฬารสกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายครรชิต ปังคานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายกฤษดา ศรีกัลยา เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมการตรวจราชการด้วย ทั้งนี้นางสาวรุ่งทิพย์ อภิญญาปุญญเขต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลแขวงนครราชสีมา เข้ารับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมศาลแขวงนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ