สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดนครราชสีมา

         เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางสุรางค์รัตน์ โอฬารสกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายครรชิต ปังคานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และนายกฤษดา ศรีกัลยา เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 โดยมีนายสัญญา สุขเสถียร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลจังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการตรวจราชการ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ได้ดำเนินการนิเทศงานธุรการร่วมกับผู้อำนวยการศาลจังหวัดนครราชสีมา และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลจังหวัดนครราชสีมาณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครราชสีมาและห้องสันทนาการ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ