สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลแขวงสุรินทร์ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ

        เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลแขวงสุรินทร์ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ โดยมีนายภิญโญ จิตรแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายครรชิต ปังคานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายกฤษดา ศรีกัลยา เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมการตรวจราชการด้วย ทั้งนี้นายวิโรจน์ บัวมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลแขวงสุรินทร์ เข้ารับการตรวจราชการn ณ ห้องประชุมศาลแขวงสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ