สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดสุรินทร์ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดสุรินทร์ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ โดยมีนายภิญโญ จิตรแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายปราโมทย์ ฉิมพินิจ นายประยงค์ สีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายกฤษดา ศรีกัลยา เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมการตรวจราชการด้วย ทั้งนี้นายเพิ่มศักดิ์ สุริยวนากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ