สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดบุรีรัมย์

        เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ โดยมีนายสุรเดช ราบุรี รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายสมชาย จันทร์รองศรี นายประยงค์ สีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายกฤษดา ศรีกัลยา เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลยุติธรรมประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมการตรวจราชการด้วย ทั้งนี้นายวัฒนา ชินรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ