สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดยโสธร

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดยโสธรผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ โดยมีนางสุรางค์รัตน์ โอฬารสกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายประยงค์ สีมันตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายกฤษดา ศรีกัลยา เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมการตรวจราชการด้วย ทั้งนี้นายวรา ริ้วทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลจังหวัดยโสธร เข้ารับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ