สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดรัตนบุรี

       เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลจังหวัดรัตนบุรีผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ โดยมีนายภิญโญ จิตรแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายครรชิต ปังคานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 นายกฤษดา ศรีกัลยา เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมการตรวจราชการด้วย ทั้งนี้นายอดุลย์ คูนาเอก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดรัตนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลจังหวัดรัตนบุรี เข้ารับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ