สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ “ไกล่เกลี่ยจากบ้าน” ของศาลจังหวัดนครราชสีมา

            เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ไกล่เกลี่ยจากบ้าน” ของศาลจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 30 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการลดภาระของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้คู่ความได้มีโอกาสเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมภายใต้สโลแกน “ไกล่เกลี่ยออนไลน์ ห่างไกลโควิด ผ่อนปรนคนละนิด เป็นมิตรตลอดไป” ณ บริเวณห้องไกล่เกลี่ย ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ