สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมกับศาลจังหวัดนครราชสีมา จัดทำตู้ "ศาลยุติธรรมปันสุข"

               เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมด้วยรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครราชสีมา เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และศาลจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันเติมสิ่งของใส่ “ตู้ศาลยุติธรรมปันสุข” เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ อาคารจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ