สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2563

         เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมด้วยนายวรา ริ้วทอง เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเทิดทูน วีรกรรมท่านท้าวสุรนารี วีรสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมา และชาวไทยทั้งประเทศ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ