สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธาน ในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

        เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวรา ริ้วทอง เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 นายกฤษดา ศรีกัลยา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสุรินทร์ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมเดินทาง ทั้งนี้มีนางสาวศิริรัตน์ สีนวล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ