สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

image
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธาน ในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลแขวงนครราชสีมา

                 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการตรวจราชการและนิเทศงานธุรการศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวรา ริ้วทอง เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 นายกฤษดา ศรีกัลยา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสุรินทร์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และคณะข้าราชการศาลยุติธรรมประจำสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมเดินทาง ทั้งนี้มีนายบุญธรรม ตุกชูแสง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลแขวงนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลแขวงนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ