สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
image

         เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 มอบหมายให้ นายวรา ริ้วทอง เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ