สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

               เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 มอบหมายให้ นายนิติธร ศรีบุตร รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ