สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีตั้งเสาเอกเพื่อก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดชัยภูมิพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

              เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีตั้งเสาเอกเพื่อก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดชัยภูมิพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างศาลจังหวัดชัยภูมิ หมู่ที่ 14 บ้านโนนเหลี่ยม ถนนสายชัยภูมิ-หนองบัวแดง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 

image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ