สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
Administrative Offices of the Court of Justice Region 3

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2562
image

           เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายวีรภัทร ไพบูลย์วัฒนกิจ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และผู้อำนวยการศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  ณ ห้องสันทนาการ ชั้น G อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ